Interview op Flextalks

Niels arbeidsmarkt, flexibiliteit, Flextalks, HRpraktijk, innovatie, Inspiratie, marketives

Interview na aanleiding van mijn presentatie bij het Flexcongres ‘Flexwerken na de WWZ’ van P&O Actueel

“Als organisaties toegang willen behouden tot de beste professionals, zullen ze zp’ers meer en meer serieus moeten nemen en met ze in contact moeten komen en blijven”. Deze boodschap gaf zzp expert Niels Huismans afgelopen week mee tijdens een voordracht ten overstaan van lezers van het blad P&O Actueel in Utrecht. Deze groep professionals kiest steeds meer voor het zelfstandig ondernemerschap.

“De zzp’er is er echt niet meer alleen om piek en ziek op te vangen. We zien meer en meer dat de zp’er het verschil kan maken in organisaties. Het is van groot belang dat je weet aan welke kennis en expertise je nu en in de toekomst behoefte hebt en zorg dat je contact met deze groep gaat zoeken. Je mengen in netwerken, pools, tribes en communities zijn mogelijkheden daarvoor. Daarnaast is het van groot belang om een moderne werkgever te zijn. Daar hoort goed opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap en duidelijke communicatie over je ‘purpose’ als bedrijf. Je naam en faam als bedrijf wordt steeds crucialer. Het zou best zo kunnen zijn dat we als organisaties straks moeten solliciteren bij professionals ipv andersom.”, aldus Huismans.

Steeds minder medewerkers wordt een vast contract aangeboden en een toekomst met flexibele krachten lijkt onvermijdelijk te worden. Maar flexkrachten brengen meer administratie en regels met zich mee dan vaste medewerkers en bovendien verandert de wetgeving rondom flex drastisch. Het congres speelde in op vragen zoals: Hoe speelt u als hr manager hierop in? Hoe creëert u de beste kansen binnen de nieuwe WWZ?

Prof.dr. Henk W. Volberda (RSM Erasmus University) ging in op vragen zoals:

  • Hoe bereidt u de flexwerker én uw organisatie voor op de toekomst?
  • Wat zijn de gevolgen van de WWZ en WAS voor flexwerken?
  • Hoe stuurt u de flexibele schil aan en motiveert u hen voor organisatiedoelen?
  • Hoe bindt u flexwerkers aan uw organisatie?
  • Wel of niet Investeren, trainen en opleiden van flexwerkers?

“Organisaties en bedrijven zijn zich vaak onvoldoende bewust van de kritische rol die flexwerkers, en dan voornamelijk zelfstandige professionals, spelen in hun organisaties. Door op strategisch niveau na te denken over je complete workforce kun je het echt als een asset inzetten. Over de inzet van flexkrachten wordt onvoldoende lange termijnbeleid gemaakt. Door de deelnemers inzicht te geven in de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en te laten zien wat er in de toekomst allemaal gaat veranderen heb ik de hoop om ze te laten zien dat strategisch beleid noodzakelijk is. Het is van belang om nu na te denken over de expertise die je in de toekomst nodig is. En aangezien steeds meer professionals zelfstandig of zelfstandiger worden is het noodzakelijk om binding te creëren met deze professionals.

Huismans gaf in zijn presentatie “the future of work” een inkijk in zijn gedachte over de veranderende arbeidsmarkt. “Dit gaat veel sneller dan dat we ons allemaal realiseren. We staan echt voor radicale ontwikkelingen. Ontwikkelingen die ons allemaal raken maar zeker ook de arbeidsmarkt. Te denken valt aan Robotisering, digitalisering, globalisering, opkomst van een nieuwe werkgeneratie en het feit dat we allemaal langer moeten doorwerken. Ik ben van mening dat de arbeidsmarkt er in 2020 radicaal anders zal uitzien dan dat nu het geval is. De presentatie is hier te downloaden -> Flexwerken na de WWZ

Dit artikel werd eerder al gepubliceerd op www.flextalks.nl