De tocht naar ‘creatieve intelligentie’….

Niels creativiteit, flexibiliteit, innovatie, Inspiratie, marketives, organisatie, tips

Innovators zijn hip. Veel ondernemers vragen zich steeds vaker af hoe ze echt innovatieve mensen aan hun organisaties kunnen binden. En dan mensen die met echt nieuwe ideeën komen. Ook geven veel ondernemers (en professionals) aan dat ze zelf graag ook innovatiever en vernieuwender willen worden. Wie zou dit nou niet willen? Zeker nu het duidelijk is geworden dat het vermogen om tot innovatie te komen een van de belangrijkste competenties is voor professionals in de strijd met ( en samen met) de opkomst van ‘robotisering’. Gelukkig is hier onderzoek naar gedaan. Deze professionals die echte innovatie met zich meebrengen worden ‘innovators’ genoemd. Jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat ‘innovators’ over zeer specifieke vaardigheden beschikken. Het goede nieuws is echter dat deze vaardigheden en eigenschappen veelal aan te leren zijn. Jeffrey H. Dyer, Hal B. Gregersen en Clayton M. Christensen toonde aan dat innovatieve ondernemers een eigenschap hebben die ‘creatieve intelligentie’ wordt genoemd. Dit verschilt van andere soorten intelligentie. Hierbij zijn voornamelijk enkele ‘ontdekkingsvaardigheden’ van belang. Hieronder bespreek ik acht verschillende, maar wel sterk samenhangende, vaardigheden.

Ontdekkingsvaardigheid 1: Associëren
Simpel gezegd. De kunst om verbindingen te leggen die in eerste instantie niet logisch lijken. Associëren is het vermogen om niet gerelateerde vragen, problemen, oplossingen en ideeën op geslaagde wijze met elkaar in verband te brengen. Om deze nieuwe combinaties tot stand te brengen is het nodig dat er gebied en domein overstijgend gekeken wordt. De meest innovatieve organisaties ter wereld groeien en ontwikkelen zich door juist de uiteenlopende associaties van oprichters en medewerkers.

Tip 1: Kijk eens naar een succesvol bedrijf uit een gehele andere branche en markt. Welk probleem hebben zij opgelost en wat zou dit voor jouw bedrijf betekenen?

Ontdekkingsvaardigheid 2: Bevragen
De tweede vaardigheid is de vaardigheid van het stellen van de juiste vragen waarbij het eigenlijk niet om het antwoord te doen is. Meer dan 50 jaar geleden heeft Peter Drucker de kracht van provocerende vragen beschreven. ‘De belangrijkste en moeilijke opgave is nooit om de juiste antwoorden te vinden maar om de juiste vraag te vinden. Innovators stellen constant vragen die algemene wijsheden in twijfel trekken. Die hebben vaak de strekking van ‘waarom’, ‘waarom niet’ en ‘wat als’.

Tip 2: Speel zelf eens de ‘advocaat van de duivel’ tot het irritante toe.

Ontdekkingsvaardigheid 3: Luisteren
Een vaardigheid die eigenlijk altijd belangrijk is maar in de praktijk voor veel mensen toch heel lastig blijkt te zijn. Luisteren….maar dan ook oprecht luisteren. Dit betekent ook niet alleen dat jij niet aan het woord bent maar dat je ook echt hoort wat er gezegd wordt en deze informatie dan ook echt verwerkt.

Tip 3: Probeer eens tijdens een vergadering of overleg elke keer dat je eigenlijk wilt reageren eerst te wachten, en dan ook echt te luisteren, naar wat andere zeggen en inbrengen. Dit heeft daarnaast het voordeel dat je ook andere mensen een podium biedt.

Ontdekkingsvaardigheid 4: Observeren
Deze vierde vaardigheid sluit erg aan bij de vorige. Met de vaardigheid van het observeren wordt geduid op het voortbrengen van ongewone en nieuwe ideeën door alledaagse verschijnselen, en dan in het bijzonder het gedrag van (potentiële) klanten, grondig te onderzoeken.  Stel vragen als ‘waarom doen ze dat?  En ‘Waar worstelen ze mee?” Innovators zijn zorgvuldig, doelbewust en consequent op zoek naar kleine gedragsdetails om inzicht te verkrijgen in nieuwe manieren om dingen te doen. Dit vergt tijd, energie en geduld.

Tip 4: Ga observeren op de plek waar het “gebeurd”. Waar bevindt jouw (potentiële) klant zich en hoe gedraagt hij zich daar.

Ontdekkingsvaardigheid 5: Experimenteren
Echter innovatieve ondernemers doen vaak aan een vorm van actief experimenteren. Dit kan gaan om intellectuele verkenning of gewoon wat fysiek geknutsel. Experimenteren staat in het middelpunt van alles wat ze doen.  Het lerend vermogen wat uit deze experimenten komt is groot. Dit is ook een van de succes achter de filosofie van ‘agile en scrum’.

Tip 5:  Experimenteer met nieuwe ideeën, processen, producten en diensten. Zo vroeg en zo snel mogelijk.

Ontdekkingsvaardigheid 6: Comfort zone
Kom uit je comfort zone. Doe nieuwe ervaringen op, zoek nieuwe gebeurtenissen en omgevingen op. Een andere omgeving kan je vermogen tot creatieve intelligentie vergroten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in hoe meer landen iemand heeft gewoond, hoe groter de kans is dat die persoon vanuit die ervaringen tot innovatieve ideeën voor producten, processen of business komt.

Tip 6: Je hoeft niet perse naar het buitenland te verhuizen. Ga ook eens naar een ander restaurant. Loop eens een winkel binnen waar je normaal niet binnengaat en benut dan ook je andere ‘ontdekkingsvaardigheden’. Observeer bijvoorbeeld……

 

Ontdekkingsvaardigheid 7: Netwerken
Netwerken is op veel gebieden van groot belang voor je business. In deze context gaat het voornamelijk over het besteden van tijd en energie aan het vinden en uittesten van ideeën via een netwerk.  Hierdoor verkrijg je als innovator totaal andere perspectieven. Daarbij is het van belang om mensen te ontmoeten met andere soorten ideeën en perspectieven. Dit om hun eigen kennisgebieden uit te breiden.

Tip 7: Ga nieuwe netwerken en verbindingen met mensen aan die wellicht op persoonlijk vlak misschien niet 100% matchen met jouw persoonlijkheid. Deze mensen hebben een andere kijk op zaken en kunnen jou juist dat nieuwe perspectief bieden.

Ontdekkingsvaardigheid 8: Durf samen te ontdekken
In de ontwikkeling van het vermogen van je creatieve intelligentie is het ook van belang om hier andere mensen in te betrekken. Je hoeft namelijk niet alles zelf te doen. Pak een van de tips is samen met iemand anders op. Het is ook goed om dit te doen met iemand die niet in jouw business zit. Deze biedt sowieso weer nieuwe inzichten en heeft niet de bedrijfsblindheid die jij wellicht wel hebt.

Tip 8: Zoek een ondernemer uit en geheel andere branche om mee te sparren en aspecten van deze ‘ontdekkingstocht’ samen te beleven. Je kan natuurlijk ook mij een belletje geven…… 

Creatieve intelligentie wat de drijfveer voor innovatief ondernemerschap is blijkt niet genetisch bepaald te zijn. De vaardigheden kunnen aangeleerd worden. Het is een dus een zeer bewuste keuze om hier mee aan de slag te gaan. Dit komt dus niemand aanwaaien en vergt inspanning…..