Sharing economy via zzp’ers

Niels creativiteit, organisatie, zelfstandige professionals

Onderstaand een artikel van Hinke Wever van Flexnieuws n.a.v. een gesprek wat ik met haar had  tijdens het VMS/MSP event van Netive vorige maand. 


Niels Huismans is betrokken bij de positie van zzp’ers vanuit zijn rol als business developer bij FastFlex. Evengoed gaat dit commerciële belang prima samen met echte betrokkenheid bij de problemen die zzp’ers dagelijks ondervinden.

“Old school bemiddelingsbureaus zullen zich moeten gaan specialiseren op een bepaald vakgebied om interessant te zijn voor zzp’ers”

Niels ziet dat er nog veel gedaan moet worden aan het bewustzijn bij organisaties, bij zelfstandigen en bij de flexbranche in het algemeen om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde van professionals. De markt laat nog heel veel kansen liggen door onkunde of door gebrek aan bewustzijn.

Zelfstandigen zijn enorm in opmars, maar hun effectieve inzet is lang niet overal vanzelfsprekend. Wat werkt wel en wat werkt niet, als je kijkt naar de rol, de plek en de waardering van professionals, zelfstandig of niet? Ik sprak hem over deze vragen in de aanloop naar het Nétive VMS/MSP event, 26 juni 2014.

Wat kan de uitzendbranche realiseren, gegeven het feit dat die zich ook steeds vaker wil richten op dienstverlening voor en met zzp’ers?

Keuzes maken en meerwaarde laten zien
Niels Huismans: “Voor alle partijen geldt dat ieder zijn eigen rol goed onder de loep moet nemen. De old school bemiddelingsbureaus zullen zich moeten gaan specialiseren op een bepaald vakgebied, om interessant te zijn voor zzp’ers en hun eigen meerwaarde te laten zien. De tijd waarin je ouderwets cv’s door kon schuiven naar opdrachtgevers is echt wel voorbij.

Voor professionals geldt echter ook dat zij hun meerwaarde moeten kunnen laten zien aan organisaties. Vaak hebben zij daar praktische ondersteuning bij nodig. Het zijn immers vooral specialisten en niet zozeer salestijgers of carrièreplanners.

ZP onderzoek juni 2014, bron: FastFlex [klik om afbeelding groter te bekijken]

In dat verband ontdekten wij bij FastFlex iets opmerkelijks in onze onderzoeken onder zzp’ers.
Veel professionals zeggen: mijn organisatie of mijn opdrachtgever benut mijn meerwaarde onvoldoende.
Meer dan 80% van de professionals komt tot die conclusie. Ze worden als professional ingezet op een bepaalde functie met een bepaald uurtarief. Maar die focus lijkt te begrensd, omdat daardoor andere mogelijkheden van deze professional niet in beeld komen. Onze zzp’ers zeggen dat zij binnen een organisatie veel meer mogelijkheden zien om zich nuttig te maken, maar er is niemand die hen vraagt of hen gelegenheid geeft om zich buiten het beperkte kader van hun functie en hun uurtarief te bewegen. Ze ervaren dat als een verspilling van hun capaciteit en hun betrokkenheid.

Inhurende organisaties kunnen veel meer open staan voor de flexibiliteit in de vaardigheden van de professionals die intern of extern voor hen werken. Ook het werken voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd is nu nog een beetje taboe. Ik raad opdrachtgevers aan om dat te doorbreken.

Openheid bevorderen
Je zou als zelfstandig professional voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd moeten kunnen werken. Net zoals het mogelijk moet zijn om in meerdere projectteams binnen een organisatie te werken. Op die manier kun je ook veel effectiever interne en externe medewerkers samen laten werken.

Zo wordt de flexibilisering en de ontwikkeling van de organisatie veel beter gestimuleerd.

Stel, ik ben een hyperspecialist. Dan kan ik mijn expertise toch niet fulltime binnen een en dezelfde organisatie benutten? De hoeveelheid werk die deze organisatie mij kan bieden is vaak essentieel, maar te klein in omvang voor mij. Ik wil dan graag samenwerken met andere specialisten. In dat geval doe ik het liefst verschillend werk in projectteams bij verschillende organisaties.

Als mijn opdrachtgever mij goed behandelt en mij vertrouwen geeft, kom ik graag weer bij hem terug, met nog meer ervaring, kennis en kunde.
De openheid is voor een organisatie dan niet bedreigend, maar geeft juist een voorsprong.

Trend in projectorganisatie ZP'ers, bron FastFlex [klik om grotere afbeelding te bekijken]

Sharing economy
Dit gaat uit van de economie van het delen.
Bedrijven die professionals met elkaar delen over de muren van hun organisaties, dat is de nieuwe trend.

De sharing economy heeft al impact op allerlei markten, maar gaat onherroepelijk ook invloed krijgen op de arbeidsmarkt. Organisaties zullen veel vaker moeten delen met andere organisaties als het gaat om de inzet van specialistische partijen.

Daar gaat ons verhaal vanuit FastFlex ook over: hoe connected ben je met schaarse specialisten, maar ook met concullega’s. Het is een zware taak voor organisaties om zich daarvoor open te stellen.

Uiteindelijk is dit goed voor ons allemaal, voor onze economie, voor bedrijven en voor specialisten. Het brengt groei in kennis en slagvaardigheid waar de hele arbeidsmarkt van zal profiteren. De markt zal hierin echt mee moeten aangezien er anders nieuwe partijen en initiatieven komen die dit wel gaan doen en de gehele markt op zijn kop zullen zetten.”

Nog een tip voor uitzendbureaus?
“Ja, zp’ers hebben agents nodig die met hen meedenken. Die hen adviseren bij welke netwerken ze zich moeten aansluiten en die nieuwe opdrachten voor hen vinden als zij nog volop werken aan hun huidige opdracht. Zo’n begeleidende rol gaat uit van een impresario-model. Dan bied je echt meerwaarde, maar dat vraagt natuurlijk wel een specialisatie en een duidelijke keuze voor die koers.

Uitzenders zouden in hun lobby bij opdrachtgevers ook openheid kunnen en moeten bepleiten, zodat er een productieve samenwerking ontstaat op projectbasis tussen vaste en externe professionals. Transparantie en eerlijkheid is cruciaal.

Tot slot zou ik alle inlenende organisaties willen aanraden om de HR service die ze bieden aan hun medewerkers, zoals workshops, seminars, uitjes of kerstattenties ten goede te laten komen aan iedereen, zowel aan de vaste als de flexibele medewerkers. Op die manier versterk je het onderlinge vertrouwen in je organisatie. Daarmee worden flexibele professionals sterke ambassadeurs van je bedrijf.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws