Trends 2017 – Leven lang leren

Niels innovatie, Inspiratie, marketives, Trends 2017

De laatste dagen van dit jaar bespreken we diverse trends die een disruptieve werking kunnen gaan hebben de komende jaren. Deze input kun je gebruiken om jezelf scherp te houden. Het is namelijk goed om niet alleen te kijken naar wat mensen in jouw directe omgeving aan het doen zijn maar ook te zien wat er “buiten” allemaal gebeurd. Observeer en leer. Wat je nu doet hoeft eind 2017 niet meer succesvol te zijn namelijk. Eerder bespraken we al de trends Ondemand Economie en Digital Detox.

De trend van vandaag: Leven lang leren

Mijn statement: constant blijven leren is geen pre maar een must voor professionals

Het gat tussen de expertise en kennis voor de functies van gisteren en die van morgen wordt steeds groter. Iedereen moet weer terug aan de studie. In Nederland leiden we mensen op voor de banen van gisteren. Het onderwijs in Nederland weet dat het moet veranderen, probeert dit ook maar worstelt nog heel erg met dit vraagstuk. Dat is ook niet zo heel gek. Simpel voorbeeld. In het eerste jaar HBO worden studenten opgeleid voor rollen en functies die historisch gezien de afgelopen jaren veel gevraagd zijn. We doen dat veelal met informatie en boeken die ook gebaseerd zijn op historie. Anno 2016 proberen we dus studenten op te leiden voor functies die ze in 2021 moeten gaan vervullen. Dit doen we met literatuur, boeken en praktijkvoorbeelden uit de afgelopen jaren. Dit is natuurlijk een onmogelijke opgave. We weten zelfs op dit moment niet eens aan welke kennis en expertise we in 2021 behoefte zullen hebben. Daarom draait het steeds meer om competenties, vaardigheden en adaptief vermogen van studenten. Specifieke kennis kan altijd nog opgedaan worden.

Niet alleen het onderwijs moet dusdanig veranderen maar ook het bedrijfsleven. Organisaties moeten zichzelf al constant opnieuw uitvinden. Hiervoor hebben organisaties ook professionals nodig die mee kunnen veranderen en zich constant aanpassen. Uit onderzoekt van McKinsey blijkt dat naar verwachting in 2020 meer dan een derde van de gewenste kernvaardigheden van de meeste beroepen zal bestaan uit vaardigheden die nu nog niet worden beschouwd als cruciaal voor het werk van vandaag. Het lerend vermogen van de medewerkers moet dus zorgen voor het adaptief vermogen van de organisatie. Professionals zullen zich dus constant moeten bijscholen en nieuwe vaardigheden aanleren. Leren en in de praktijk uitvoeren en daarna nog eens leren en nog eens leren. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van organisaties en professionals.

We zullen zien dat bepaalde kloven tussen de kennis, expertise en vaardigheden die nodig zijn en die daadwerkelijk aanwezig zijn binnen organisaties niet (meer) door de werkende mens gedicht kunnen worden. Hierdoor zal in bepaalde industrieën en branches de robotisering en automatisering een versnelling gaan krijgen. Echter kan nieuwe technologie ook niet al deze gaten dichten en zullen zeker niet al onze banen opgeslokt gaan worden door robots. In de toekomst zullen we ons moeten focussen op het gat dat de robots straks zullen laten vallen. Zij zullen en kunnen zeker niet al het werk overnemen en zullen ook ons nodig hebben. Ook levert het weer hele nieuwe beroepen op. Denk eens aan de volgende beroepen die we nu nog maar nauwelijks kennen maar in de toekomst zeker nodig zullen gaan hebben: Internet of Things Ontwikkelaar, Trendwatchter, Virtual reisagent, robot monteur, orgaan ontwikkelaar, 3D print designer, DNA sequencer, food reconstructor, nano timmerman, (virtual) media coach en de robot coach. Schrikt je hier van. Wees gerust…. zijn een groot aantal beroepen voorlopig nog wel futureproof.