De rol van cultuur op het adaptief vermogen

Niels Inspiratie, marketives, strategie, tips

We weten allemaal dat de cultuur binnen een organisatie cruciaal is. Het is echter ook de cultuur in de organisatie die er voor zorgt dat issues en zaken uit de aandacht verdwijnen. Binnen deze cultuur bereiken essentiële zaken het management niet en kunnen deze dus onvoldoende op onverwachte zaken sturen. En juist deze competentie van organisaties worden steeds belangrijker. Efficiënt en effectief kunnen inspelen op disruptie, op technologische innovaties en andere onverwachte zaken wordt cruciaal om te overleven. Ik noem dit het ‘adaptief vermogen’ van een organisatie. Cultuur speelt hierin een belangrijke rol.

Weick en Sutcliffe schrijven in hun boek dat het van het grootste belang is dat de cultuur van een organisatie zich echt ontwikkeld, naar een cultuur waarin het volstrekt veilig en geaccepteerd is om fouten en twijfels te melden. Een cultuur waarin iedereen die kan fouten mag maken en durft te maken en waarin twijfels en zorgen altijd geuit worden. Hiervoor is ruimte nodig en het management is daar verantwoordelijk voor. Onderzoeker James Reason zegt dat in een open cultuur waarin vertrouwen heerst, 90% van alle fouten, of het risico erop, gemeld worden. Hier staat de organisatie tegenover waar mensen niet weten waar ze aan toe zijn of waar straffen en elkaar beschuldigen aan de orde van de dag zijn. In een organisatie, welke geregeerd wordt door angst, verdwijnt 90% onder de tafel. Een open cultuur met vertrouwen is dus essentieel.

Hieronder een aantal vragen die managers zouden moeten stellen en enkele concrete tips voor het management om een meer open cultuur te ontwikkelen:

 1. Het is goed om regels en kaders die gelden binnen en voor de organisatie periodiek te bespreken met de organisatie. Als de organisatie overeenstemming heeft over regels en kaders dan worden connecties hechter en is er meer commitment.
 2. Weet jij wat er gebeurd met slecht nieuws binnen je organisatie? Durven mensen elkaar hier naar te vragen? Doet het management dit zelf ook?
 3. Waardes die van belang zijn voor de organisaties zijn niet iets om over te praten maar juist om naar te handelen. Dit begint bij het management!
 4. Als er toch gepraat, geschreven of gediscussieerd wordt over waardes of cultuur moedig mensen dan aan om dit in hun eigen woorden te doen. In eigen woorden vertellen is veel krachtiger dan het uit het hoofd leren van slogans.
 5. Hoe wordt er omgegaan met feedback binnen de organisaties? Hoe eerder mensen leren van de effecten van hun handelingen en acties hoe hechter deze feedback en terugkoppeling is.
 6. Wordt er nagedacht over onverwachte ontwikkelingen? Daarbij is het van belang om er achter te komen hoe de organisatie daar op zou reageren en of dit in lijn is met hoe de organisatie zou moeten reageren. Om niets over het hoofd te zien is het van belang om mensen te betrekken bij de inventarisatie van ‘onverwachte ontwikkelingen’.
 7. Welke fouten zijn in het verleden niet gemeld die wel gemeld hadden moeten worden. Bespreek deze cases met elkaar en leer daarvan.
 8. Sociale druk is van groot belang binnen organisatie en dus ook voor de vorming van cultuur. Problemen ontstaan niet door individuele personen maar door gedeelde meningen en overtuigingen. Het is “ze” waardoor het echte probleem ontstaat.
 9. Hiërarchie is absoluut niet nodig om een organisatie te beheersen. Een gezonde cultuur kan je hier juist bij helpen. Cultuur zorgt ervoor dat de mensen de juiste keuzes maken en de goede beslissingen nemen.
 10. En vergeet niet dat veiligheid voor alles gaat. Wees je ervan bewust dat mensen het beste leren als ze zich veilig voelen. Dan durven ze ander gedrag te proberen. Edgar Schein noemde dat het belang van psychologische veiligheid.
 11. Cultuur kan ook richtlijnen geven voor gedrag in mindere tijden. Ook als het slechter gaat kan een gezonde cultuur van een organisaties de medewerkers toch een mooi perspectief bieden.

Tot slot: De ontwikkelingen van een gezonde cultuur is nooit klaar. Het blijft constant de juiste aandacht nodig hebben….