Zwarte Zwaan

Niels Inspiratie, marketives, organisatie

Nassim Nicholas Taleb zijn boek “Zwarte Zwaan” gaat over een fenomeen om onze onkunde om de toekomst uit het verleden af te leiden. Na het doorworstelen van dit boek hieronder in een korte blog mijn gedachten hierover wat dit voor effect heeft op ondernemers en bedrijven.

Het boek ‘De zwarte zwaan’ van filosoof Nassim Taleb gaat over effecten van zeldzame, maar eigenlijk te verwachten en dus te voorspellen gebeurtenissen in ons leven. Zo was 11 september een zwarte zwaan maar ook succes van Harry Potter bijvoorbeeld. Voor ondernemers kunnen dit economische crisissen, cruciale wetswijzigingen, stakingen, een bankencrisis, plotse stagnerende economie, strategische beslissingen bij een leverancier of concurrent, een ongeluk of sterfgeval zijn. Als bij een bedrijf een zwarte zwaan zich voordoet, kan deze het gehele businessmodel onderuit halen.

Dit soort gebeurtenissen lijken toch niet altijd een zeldzaamheid als we naar bovenstaand lijstje met gebeurtenissen kijken. Deze lijken toch bijna dagelijks voor te komen. Maar waarom komen ‘dit soort “zwarte zwanen” gebeurtenissen in een bedrijf dan als een donderslag bij heldere hemel? Waarom hebben we cruciale bedreigingen voor ons business model niet zien aankomen? Hoewel ze, weliswaar achteraf, te voorspellen waren? We leren vaak pas achteraf dat er iets niet  klopt of dat het niet gelopen is zoals we dachten dat het zou lopen. Dit omdat wij de neiging hebben om ons te concentreren op details, in plaats van op het grote geheel. Nog een slechte eigenschap van ondernemers: en leiders: we concentreren ons te veel op wat we weten uit het verleden en putten ons zelfvertrouwen hieruit.

Tunnelvisie
Bedrijfsblindheid en tunnelvisie zijn oorzaken waarom we de zwarte zwanen niet zien aankomen volgens mij. Dit is onder andere ook wetenschappelijk bewezen. Bedrijfsblindheid ontstaat al na 6 maanden en wanneer je eenmaal een toekomstbeeld in je hoofd hebt, ben je geneigd alleen voorbeelden in aanmerking te nemen die bewijzen dat je gelijk hebt. We zijn zo kortzichtig dat we voorbijgaan aan de mogelijkheid dat er dingen kunnen gebeuren die ons dwarsbomen. We zijn zo gefocust op onze eigen  zaken dat we geen enkele rekening houden met externe zaken en onzekerheid. Schaakgrootmeesters bijvoorbeeld zijn getraind om bij elke zet na te gaan op welk punt die zet verkeerd zou kunnen uitpakken. Rustig achteroverleunen? Vergeet het maar in de toekomst.

Flexibiliteit en toekomstdenken om te overleven
De toekomst zal in toenemende mate minder voorspelbaar zijn, ondanks al de data die we hebben en onze fenomenale kennis. We kunnen door middel van data analyes ongelofelijk goed terugkijken en zijn daardoor fantastische in het terugkijken. Excuses hebben we voor alles en we accepteren nooit het feit dat dingen onvoorspelbaar zijn. Om optimaal voorbereidt te zijn op het hoogst onwaarschijnlijke zullen ondernemers als een toekomstdenker” aan hun visie moeten werken.

Toekomstdenken als visie wordt essentieel. Naast het voortdurend kunnen blijven aanpassen. Het flexibel worden als organisatie. Hier schreef ik eerder al een korte blog over. De Flexorg. Succesvolle bedrijven in de toekomst zullen weten hoe ze moeten omgaan met zeer snelle veranderingen, onvoorspelbare zaken en hoe ze daar hun voordeel mee kunnen doen.