Flexorg – een nieuwe vorm van organisatie

Niels marketives, organisatie Leave a Comment

Momenteel werk ik met Han Mesters van ABN-AMRO aan een nieuw trendrapport over zelfsturende netwerken van zelfstandige professionals. Daarin komen wij onder andere tot de conclusie dat de oude organisatievormen en business modellen allemaal onder druk staan. Oude op macht gebaseerde organisaties zullen helemaal gaan verdwijnen. (lees meer hierover in ons trendrapport wat hier binnenkort ook te vinden zal zijn). Waar ik echter heen wil is dat ik denk dat bedrijven die open staan voor flexibele netwerkorganisatie, de “flexorg”, de toekomst hebben. Flexorg is nog een stapje verder dan de al bekende projectorganisatie waar veel bedrijven al bekend mee zijn. De projectorganisatie ontstaat uit de fase van verbinding waarin bedrijven zich bevinden. Gezien de huidige complexiteit van de omgeving, wordt beheersing, waarop oude organisatiestructuren zijn gebaseerd, binnen organisaties steeds moeilijker en ontstaan er nieuwe organisatievormen. Hierbij ontstaan er netwerken en projectorganisaties. De hiërarchie lijkt voor een groot deel te zijn vervangen voor een netwerk met los/vaste schakels. Bij deze organisaties speelt vertrouwen en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd en bepalen mede de koers.

De projectorganisatie kenmerkt zich doordat de onderneming specialisten van verschillende terreinen bij elkaar in een groep plaatst. Dit wordt ook wel een projectgroep genoemd. Dit is dus een tijdelijk samenwerkingsverband, van verschillende specialisten die samen een doel moeten realiseren. Dit is helemaal niets nieuws. Wat we wel steeds meer zien is dat organisaties deze organisatiestructuur steeds meer inzetten met de invulling van externe professionals. Kenmerken voor de projectorganisatie zijn:

  • Een team met professionals met verschillende competenties die elkaar aanvullen en versterken
  • De organisatie spreekt elkaar aan op verantwoordelijkheden en afspraken
  • Er heerst focus op het eindresultaat;
  • De organisatie is dynamisch zelfleidend: voor iedere deeltaak of projectfase een natuurlijke leider uit het team
  • De regievoering en procesmanagement wordt binnen het team georganiseerd;
  • De organisatie werkt over bestaande domeinen en hiërarchieën heen
  •  De organisatie betrekt anderen voor een taak of benodigde expertise, zonder afhankelijk te zijn van functiebeschrijvingen

AboutUs_HomeDe flexorg gaat nog en stapje verder. Het individu is belangrijker dan de groep. Het kan gezien worden als een netwerkorganisatie alleen dan volledig flexibel. De flexibele netwerkorganisatie is in opmars, waarin professionals zelf nadenken, besluiten nemen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en zichzelf en de organisatie ontwikkelen. Als professional ben je actief in verschillende netwerken, bij diverse organisaties.

Ik ben van mening dat er reeds zelfstandige professionals zijn die deze mindset hebben om tot deze organisatievormen te komen. Zo kwam uit onderzoek van ZZP Barometer (2013) dat slechts 20% van de zzp’ers wil doorgroeien naar een MKB onderneming. De overige 80% wil groeien door samenwerking met zzp’ers en andere ondernemers. Het lijkt en kwestie van tijd tot organisatie hier ook klaar voor zijn. Organisatie die openstaan voor deze vormen van samenwerking met zzp’ers zullen hiervan de vruchten gaan plukken in de toekomst.

Meer hierover binnenkort in het trendrapport van Han Mesters en mij. Dit Trendrapport komt tot stand door een samenwerking van ABN-AMRO en FastFlex.

Daarnaast zal ik binnenkort een inkijkje geven in mijn gedachtegang over hoe de “Flexorg” er praktisch uit zal zien en wat de meerwaarde van deze vorm van organisatie kan zijn voor bedrijven en professionals.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *