“Flexorg” – impact op organisaties

Niels marketives, organisatie Leave a Comment

Een aantal weken publiceerde ik een artikel over een nieuwe soort van organisatie. In mijn artikel bespreek ik het ontstaan van de “flexorg”. Een flexibele vorm van projectorganisaties waarbij een projectorganisatie wordt vormgegeven door zeer flexibele professionals. Dit kunnen zowel externe en interne professionals zijn.  Voor meer informatie hierover lees dit artikel eerst

flexorgDeze flexibele netwerkorganisatie is in opmars, waarin professionals zelf nadenken, besluiten nemen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en zichzelf en de organisatie verder ontwikkelen.  Professional zijn actief in verschillende netwerken, bij diverse organisaties. Bedrijven die dit fenomeen kunnen adopteren zullen in de toekomst een basis hebben met daarop flexibele projectorganisaties. Deze zijn de aanjagers voor o.a. vernieuwing, innovatie en verandering.

Wat betekent dit nu voor organisaties?

Deze nieuwe vorm van projectorganisatie heeft namelijk een behoorlijk impact op organisaties. Hieronder zal ik kort een aantal zaken bespreken. Dit is echter slechts een topje van de ijsberg van zaken waar organisaties tegenaan gaan lopen.

  • Veel van de voordelen die ik laten nog even zal benoemen zullen ook uitdagingen voor organisaties met zich meebrengen. Zo kan in de huidige tijd en door de flexibiliteit van mens en IT oplossingen het werk overal en altijd gedaan worden. Dit is een trend die binnen “het nieuwe werken” valt en door veel organisatie geïmplementeerd is de afgelopen jaren. Professionals hoeven dus ook niet altijd op hetzelfde moment en fysiek op dezelfde locatie aan het werk te zijn. Het goed faciliteren hiervan is een van de uitdagingen. Als het goed is heeft de projectorganisatie een gezamenlijk doelstelling waardoor communicatie en sociale cohesie van hoog niveau zullen blijven. Dit zijn namelijk zeer belangrijke uitdagingen waar bedrijven mee  kampen als zij het “nieuwe werken” invoeren.
  • Organisaties zullen de “flexorg’ los moeten laten en deze niet alsnog moeten proberen om deze te veel van bovenaf te sturen. Het managen van een “flexorg” is eigenlijk uit den boze.  Het zelfsturend vermogen van dit soort organisaties is juist een zeer sterke eigenschap. Dit moet dan echter niet door de organisaties in de weg worden gestaan.
  • Organisaties zullen meer en meer op resultaat en op output moeten gaan sturen en ook belonen. Het aantal professionals die betaald worden per uur zal de komende jaren gaan afnemen. Professionals zullen beoordeeld en daarna ook beloond worden op output en resultaat.  Voor organisaties is dit een hele shift. Voor goede beoordelingen van professionals komt steeds meer aandacht maar om echt op output en resultaat te sturen en belonen zal een behoorlijk verandering met zich meebrengen. Duidelijk projectafspraken is hier slechts een begin van.
  • Het geven van feedback tussen medewerkers onderling vormt een belangrijk aspect voor een goede samenwerking. Bij McKinsey zeggen ze: om waardevolle feedback te kunnen geven moet je echt om iemand geven. Dit aangezien je feedback alleen geeft als de persoon het waard is. Binnen de “fexorg” is het correct kunnen geven van feedback een essentiële competentie. Waar voorheen een opdracht vanuit de manager kwam, worden taken nu onderling verdeeld. Hierbij is het van belang dat wanneer onenigheden ontstaan, deze uitgesproken kunnen worden, zodat de samenwerking niet aan kwaliteit verliest. Om evenwichtige feedback te kunnen geven is het van belang dat professionals elkaar vertrouwen. Organisaties kunnen hierin de netwerkorganisatie faciliteren door bijv.  bij te dragen aan de organisatie van een fun-activiteit zoals teambuilding.

Dit zijn slechts een aantal zaken die impact hebben op de organisatie en waar de organisaties rekening mee moet houden. Hier staan echter vele voordelen tegenover. Een groot voordeel voor organisaties is dat dit soort projectorganisaties echte vernieuwing en innovatie kunnen doorvoeren.  Dit doordat nieuwe initiatieven opgestart kunnen worden zonder de belemmeringen van de oude cultuur en de grenzen van de oorspronkelijk organisatie.

Een optimale “flexorg” zorgt ervoor dat de juiste professionals op de juiste plaats (niet alleen de juiste fysieke plaats maar ook de juiste plaats in een team en organisatie), op het juiste moment aan het werk zijn en zich bezig houden met het juiste werk.

In een volgend stuk zal ik verder ingaan op wat deze organisatievorm betekent voor professionals en wat de meerwaarde voor hen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *