Regels of complete vrijheid voor uw medewerkers?

Niels marketives, organisatie

Vandaag een blog over de vraag of u uw medewerkers vrijheid moet geven of dat zij zich juist aan strikte regels moeten houden. Dit als opvolging van mijn vorige blog over mijn mening dat uw medewerkers het uithangbord zijn van uw organisatie. 

In mijn vorige blog heb ik het al gehad over de vrijheid die u uw medewerkers dient te geven zodat zijn nog meer meerwaarde voor uw organisatie kunnen bieden. Hier ben ik heel duidelijk in. Dit geldt trouwens ook buiten het bedrijfsleven. In Nederland kennen we het voorbeeld van een proef met een weg zonder verkeersborden. Weggebruikers blijken dan beter op te letten en minder ongelukken te veroorzaken omdat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen acties. Toch blijven we wegversmallingen, drempels, rotondes, en andere verkeersobstakels bouwen om de weg veiliger te maken. Snapt u dit? Wellicht kunt dan het mij dan uitleggen…

Maar goed, we gaan nu eerst wat dieper in op het vraagstuk of bepaalde regels nodig zijn voor deze vrijheid.

In mijn visie heb je een aantal bepaalde regels nodig om een kader te creëren waarbinnen gewerkt dient te worden. Een aantal van deze regels zitten als het goed is in de bedrijfsstrategie in en daar zijn uw medewerkers van op de hoogte. Deze “regels” zoals welke doelgroep gaan wij bedienen en met welke kwaliteitsstandaarden dienen zeer duidelijk te zijn en daar dienen alle medewerkers zich aan te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat zich op multinationals richt. Medewerker dienen zich dan niet te richten op kleine organisaties en dienen hier ook mee niet in zee te gaan. Helder en simpel.

Buiten de bedrijfsstrategie dient elk bedrijf nog een aantal “regels” te hebben. Deze dienen er te zijn zodat elke werknemer weet binnen welke grenzen hij mag en kan werken. Deze regels dienen strikt nageleefd te worden maar moeten niet in war gebracht worden met procedures. Bij procedures ligt namelijk een reeks instructies die op volgorde moeten worden uitgevoerd. Regels zijn dat niet. Een aantal van deze regels kunnen zijn:

 • Het hanteren van de juiste huisstijl. Dus de te gebruiken PMS kleur, logo, slogan etc.
 • Rechten van de medewerkers dienen ergens vastgelegd te worden. Zoals vakantiedagen, aantal studiedagen.

Voor elk bedrijf kunnen er een aantal andere regels bedacht worden die nodig zijn voor het juiste functioneren van het bedrijf. Buiten deze harde regels dient een bedrijf ook huisregels te hebben. Een denkbeeldig kader. Deze zijn meestal niet vastgelegd maar worden en dienen binnen het hele bedrijf gedragen te worden. Deze maken deel uit van de cultuur van het bedrijf. Ik geef u weer een aantal voorbeelden.

 • Iedere werknemer krijgt vijf keer per jaar een informeel gesprek met zijn directe leidinggevende.
 • Bij ieder sollicitatiegesprek is een lid van de desbetreffende afdeling aanwezig.
 • Een norm van maximaal persoonsverloop van 7% in één jaar.
 • Een norm van maximaal ziekteverzuim van 5% in een jaar.
 • Alles dient kwaliteit uit te stralen. Zo ook bijvoorbeeld de wachtruimte of de koffie die er geschonken wordt.
 • De telefoon wordt binnen drie keer rinkelen aangenomen door iemand die erg dienstverlenend is en iedereen binnen het bedrijf kent.
 • Aanbiedingen zijn uit den boze. (wij leveren namelijk al de beste prijs kwaliteit verhouding)
 • Medewerkers mogen zelf hun cursusdagen invullen met opleidingen.
 • Onze klanten zijn koning maar niet alle klanten zijn koning.
 • Medewerkers kunnen meekijken, meedenken en helpen in andere afdelingen zodat er doorstroom binnen uw bedrijf ontstaat.
 • Indien een klant een klacht heeft dan zal er altijd persoonlijk contact opgenomen worden met deze klant. (hier dient u een systeem voor te hebben)

Dit zijn nog meer een aantal huisregels die voor een bedrijf zouden kunnen gelden. Al deze regels zou ik trouwens zelf graag in mijn bedrijfscultuur willen opnemen indien ik ondernemer was. Denk eraan. Deze huisregels dient u niet op te leggen aan uw medewerkers maar dienen zich vast te groeien in uw organisatie. Hoe? Dat laat ik voorlopig even aan u over…..