De zp’er versus het sociale stelsel

Niels arbeidsmarkt, zelfstandige professionals, ZZP Barometer

Zelfstandigen zijn niet het probleem, maar juist de oplossing

Zelfstandige professionals (zp’ers) zijn hot en veel in het nieuws. Helaas niet alleen maar om de juiste redenen in mijn optiek. De afgelopen jaren maar zeker ook dit jaar is de toekomst van Nederlandse zp’ers een veelbesproken thema in de nationale media. Het aantal flexwerkers blijft stijgen, maar daar wordt niet door iedereen enthousiast op gereageerd. Omdat het kabinet er van overtuigd is dat de Staat jaarlijks honderden miljoenen euro’s misloopt en om schijnzelfstandigheid en uitbuiting tegen te gaan, presenteerde zij haar plannen rondom de toekomst van de zp’er. De toekomstige rol van zelfstandigen staat dus al een ruime tijd op de agenda van politiek Den Haag. Het lijkt er sterk op dat de plannen van het kabinet volledig gericht zijn op het terugdringen van het aantal zelfstandigen. Dat is wat mij betreft onnodig, zp’ers zijn juist goed voor de Nederlandse economie! Uiteraard moet uitbuiting en schijnzelfstandigheid tegengegaan worden waar dit echt een probleem vormt. Echter doet het kabinet dit probleem veel groter voor dan het daadwerkelijk is. De invoering van de Wet DBA is hier een zeer goed voorbeeld van.

De grootste kritiek die het kabinet heeft op de groei is dat zij vinden dat zelfstandigen een relatief kleine bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving maar hier wel de vruchten van plukken. Daar bleef het niet bij, want ook de zogeheten schijnzelfstandigheid was voor de overheid een groeiend issue. Met name de Belastingdienst ondervond hiervan de gevolgen. Natuurlijk ben ook ik geen voorstander van schijnzelfstandigheid en het probleem moet aangepakt worden, maar dat doe je niet door iedereen aan te pakken. Zp’ers bieden zoveel meer dan alleen dat.

Zo brengen zp’ers flexibiliteit, unieke kennis en ongekende snelheid. Deze drie componenten zijn essentieel voor een goede continuïteit van bedrijven en zouden zonder externe professionals niet haalbaar zijn. Daarnaast biedt het zp-schap individuen de kans om op laagdrempelige wijze een eigen bedrijf te starten en bij succes en groei de mogelijkheid tot het uitbreiden van hun business. Hierdoor worden nieuwe banen gecreëerd, wat weer leidt tot economische groei. In tegenstelling tot de huidige berichtgeving denk ik dat de economie van nu gebaat is bij de door zp’ers gedreven nieuwe netwerk-economie. Ondernemende zp’ers initiëren dankzij het continu uitwisselen van ervaringen nieuwe manieren van werken en hieruit ontstaan spannende, nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook staan zp’ers aan de basis van een tal aan interessante sector overschrijdende initiatieven. Deze conclusies worden ook breder onderbouwd in een reeks artikelen, die ik schrijf samen met Liesbeth Ruoff welke gepubliceerd worden op het platform van ZiPconomy. Hierin wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek, onderzoek onder zp’ers (o.a. van FastFlex en ZZP Barometer) en cijfers en statistieken uit de markt.

Dat het aantal zp’ers blijft groeien na het economische herstel, staat buiten kijf. De circulaire en sharing economie blijft zich ontwikkelen in 2016, met de opkomst van verschillende ‘nieuwe’ economieën als gevolg. Ik geloof dat dergelijke economieën, waarbij de collectieve behoefte centraal staat, in de toekomst aan populariteit winnen. Zelfstandige professionals staan aan de basis van de toekomst. Hoewel het de zp’er is die ter discussie staat, is een fundamentele discussie over de huidige inrichting van het sociale stelsel minstens zo relevant. Zelfstandigen zijn niet het probleem, maar juist de oplossing. Politiek Den Haag zou de zp’er moeten omarmen en samen met relevante partners en stakeholders moeten kijken naar een gezamenlijke oplossing voor de huidige economische ontwikkelingen. Met de verkiezingen van maart 2017 in het vizier daag ik de politiek dan ook uit om zich hier niet alleen over uit te spreken maar daarna ook de daad bij het woord te voegen.


 

Deze blog is oorspronkelijk geplaatst op de site van de Client Awards