Focus, focus en nog meer focus

Niels marketives

Wat is uw doelgroep? Dit heeft u waarschijnlijk wel zo’n beetje in uw hoofd zitten. U verkoopt namelijk toiletrolhouders en uw doelgroep zijn de bedrijven die hier in handelen. U denkt hiermee wel zo’n beetje uw doelgroep in kaart te hebben gebracht. Fout! Vergeet het volgende niet wat ik u ga vertellen: Omdat iemand iets bij u koopt behoort hij niet meteen tot uw doelgroep! Ja, dit leest u goed. Omdat iemand bij u koopt is het niet behoort deze niet meteen tot uw doelgroep.

Het is van essentieel belang om uw doelgroep zeer duidelijk in beeld te hebben. U kunt er niet voor iedereen zijn. Focus op doelgroep die voor u het belangrijkste is. Volgens Het Paretoprincipe wat ook wel de 80/20 regel genoemd wordt zorgt ongeveer 20% van je klanten voor 80% van je omzet. Sommigen klanten zijn dus belangrijker dan andere klanten. Behandeld u alle klanten hetzelfde? U mag best meer aandacht aan uw belangrijke klanten geven. Deze klanten kunnen uw loyale klanten worden en loyale klanten kopen immers meer. Deze klanten zullen ook eerder nieuwe klanten die aanbrengen die eveneens waardevol zijn.

Heeft u de contactgegevens van deze belangrijkste klanten? Maak contact met de klant en luister naar de klant. Gebruik deze niet voor nieuwsbrieven en andere communicatietroep.  Luister wat ze willen en los hun problemen op. Hebt u deze contactgegevens niet? Zorg dan dat je die krijgt!

Een goede hulp om er voor te zorgen dat iedereen binnen het bedrijf weet op welke markt u zich richt en op welke manier is via de bedrijfsdoelstelling. Mooier gezegd het mission statement. Er zijn marketingdeskundigen die denken dat dit slechts interessant doen is van beleidsbepalers maar ik verzeker u dat het zeer nuttig is voor uw bedrijf. De marktbepaling dient namelijk binnen het gehele bedrijf duidelijk te zijn. Hebt u onthouden wat ik u over Starbucks vertelde. Inderdaad, succesvol doordat ALLE medewerkers de filosofie van het bedrijf vertaalde op de werkvloer. U moet zich niet vergissen in het volgende: Een missie is niet hetzelfde als een slogan van een bedrijf. Een slogan kan de basis dienen maar kan op zichzelf nooit als missie bestaan.

In de bedrijfsdoelstelling is het ook van belang om de kwaliteitsbepaling van uw product op te nemen. Dit alles dient op een half A4’tje gezet kunnen worden.

Heeft u uw bedrijfsdoelstelling duidelijk op papier? Ik ga er vanuit dat u deze weet. Maar weten al uw medewerkers deze ook? Nee? Zorg hier dan snel voor.