Logisch denken

Niels creativiteit, Uncategorized

Lees de onderstaande tekst hardop

Vlgones een dsiute aan ene Elgsese unvirestiet mkaat het neit uit in
wlke vlgrodoe de lttrees in een wrood satan, het eigne dat blangrijek is, is dat
de ersete en de ltaatse ltteer op de gdoee palats satan.

Een beperkte hoeveelheid informatie is voor onze hersenen vaak al genoeg om een  bepaald patroon te herkennen en te kunnen vertalen naar logica. Hierdoor kunnen we snel schakelen en hoeven we niet overal erg lang over na te denken. Dit maakt ons leven een stuk makkelijker. Dit is ook de reden dat je slimmer wordt. Verbanden worden sneller gelegd.

Creatief en logisch denken zijn niet twee uitsluitende alternatieven maar twee  aanvullende stukken gereedschap. Als er al een lijst met oplossingen bestaat,  verspil dan geen energie door opnieuw het wiel uit te vinden. Je gaat toch ook  niet wekelijks brainstormen om tot een boodschappenlijst te komen ? Het is
efficiënter om met een standaard boodschappenlijst te werken. Echter,  logische denken staat creativiteit vaak in de weg.

Je hoeft echt niet altijd creatief aan de slag te gaan bij een probleem. Kijk ook gewoon eens is naar een topper uit een andere branche. Wat doet dit bedrijf nu erg goed? Waar excelleert hij precies in? Je zou je kunnen afvragen of jij dit niet kunt kopiëren naar jou markt en naar jou bedrijf. Zoals eerder genoemd is het niet altijd nodig om het wiel opnieuw uit te vinden.

WIl je eens aan de slag met creativiteit? Neem dan de volgende vier stappen als basis.

Stap 1: probleemanalyse

Waarom heb je die creatieve oplossing nodig? Dit is vaak een begin die meteen over geslagen wordt. Vaak is het èchte probleem slecht geformuleerd of zelfs onvoldoende over nagedacht. Om zo’n valse start te voorkomen is het goed het probleem op verschillende manieren te herformuleren. Het doel van deze fase is om tot een formulering te komen die het probleem het beste omschrijft.

Een goede probleemstelling:
– geeft een goed afgebakende stelling.
– bevat een duidelijke indicatie van de benodigde kennis/kunde.
– geeft de relatie en de verbanden aan tussen wat er al is en wat er wordt gezocht.
– geeft een duidelijke richting, koers en focus van het probleem.

Stap 2: divergeren

Bij het divergeren staat het vinden van zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem centraal. Uitgangspunt is: bekijk het van een andere kant.

Divergeren
Convergeren
Verbreden Focussen
Alternatieven zoeken Selecteren
Kwantiteit ( heel veel) Kwaliteit (less is more)
Oordeel uitstellen Kiezen
Dialoog Discussie
Trial and error Darten ( echt mikken )
Loslaten vastgrijpen
Chaotisch Ordenend
Intuïtie Logica – logisch nadenken
Stap 3: convergeren

Tijdens het convergeren worden de geselecteerde ideeën verrijkt en via rationele technieken naar de realiteit vertaald. Door te selecteren en nog verder te selecteren kom je tot een shortlist met ideeën.

Stap 4: realiseren

Met een idee alleen ben je er nog niet, je moet deze ook nog realiseren. Tijdens de vierde stap van het creatief proces staat dit centraal. Thema’s die in deze fase spelen zijn het uitwerken, beschermen, financieren en communiceren van ideeën.